ALGEMENE VOORWAARDEN

Ingalop.nl is een website voor kinderen en volwassenen, met als doel om gebruikers en bezoekers te laten kennismaken met allerlei faciliteiten inzake de paardensport.

Door gebruik te maken van de website In Galop(de ‘website’) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden (deze ‘Overeenkomst’), ongeacht of u zich toekomstig registreert als lid van In Galop (‘Lid’) .
Lees deze gebruiksvoorwaarden als u lid wilt worden en gebruik wilt maken van de diensten van In Galop en haar website ingalop.nl
Als u bezwaar maakt tegen iets in deze Overeenkomst of het Privacybeleid van ingalop.nl, mag u de website of de aangeboden services niet gebruiken.

 

ACCEPTATIE VAN GEBRUIKERSVOORWAARDENOVEREENKOMST.

Elektronische overeenkomst.
Deze overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden voor uw gebruik van de website en uw lidmaatschap van de service worden uiteengezet.
Deze Overeenkomst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door Ingalop.nl, waarbij dergelijke wijzigingen van kracht worden bij plaatsing door Ingalop.nl op de Website.
Deze overeenkomst omvat het beleid voor acceptabel gebruik van Ingalop.nl voor inhoud die op de website is geplaatst, het privacybeleid van ingalop.nl, het beleid van ingalop.nl en alle kennisgevingen met betrekking tot de website.
Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst (deze ‘Overeenkomst’) is gesloten tussen In Galop de website ingalop.nl en de gebruiker van ingalop.nl met betrekking tot communicatie met andere leden en bezoekers en andere online diensten geleverd door In Galop en haar website.
Door gebruik te maken van In Galop, geeft u aan dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en uw registratie op de website ingalop.nl.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE INGALOP.NL WEBSITE. WANNEER U TOEGANG HEEFT TOT DE INGALOP.NL WEBSITE, ZIJN DE RECHTEN VAN DEZE OVEREENKOMST GELDIG, ONGEACHT OF U ZICH WEL OF NIET REGISTREERT VOOR DE DIENST.
DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST KUNNEN OP ELK MOMENT DOOR INGALOP.NL WORDEN VERANDERD.

Het Privacybeleid  van ingalop.nl is van toepassing op het gebruik van deze site en de voorwaarden ervan worden bij deze verwijzing opgenomen in deze overeenkomst.
Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat internettransmissies en -transacties nimmer volledig privé of beveiligd kunnen zijn.
U begrijpt dat elk bericht of elke informatie die u naar deze website verzendt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, zelfs als er een speciale kennisgeving is dat een bepaalde verzending (bijvoorbeeld creditcardinformatie) gecodeerd is.

Niet-elektronische kopie.
U hebt het recht om deze overeenkomst in niet-elektronische vorm te ontvangen.
U kunt een niet-elektronische kopie van deze overeenkomst aanvragen vóór of nadat u de overeenkomst elektronisch hebt ondertekend.
Om een ​​niet-elektronische kopie van deze overeenkomst te ontvangen, neem online contact met ons op of stuur een bericht naar info@ingalop.nl

Uw toestemming intrekken.
U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming om deze overeenkomst aan u geleverd in elektronische vorm in te trekken.

Effect.
Als u ervoor kiest om uw toestemming om deze overeenkomst aan u te verstrekken in elektronische vorm in te trekken, kunnen wij uw huidige gebruikersnaam,wachtwoord stopzetten en uw bezoek aan deze website ontzeggen.
Dit betekent dat u niet het recht hebt om de service van In Galop te gebruiken tenzij en totdat wij u een nieuwe gebruikersnaam, wachtwoord en toestemming hiervoor verlenen.
We zullen u alleen een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord geven nadat we een ondertekend exemplaar van een niet-elektronische versie van deze overeenkomst hebben ontvangen, die we u op verzoek toezenden.

Notitie. 
Om uw toestemming in te trekken en / of een niet-elektronische kopie van deze overeenkomst aan te vragen, neem dan online contact met ons op of stuur een e-mail naar: info@ingalop.nl

Effectieve timing. 
Uw intrekking van de toestemming wordt van kracht binnen een redelijke termijn nadat wij uw hierboven beschreven opzeggingsbericht hebben ontvangen.
Uw intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van de overeenkomst die aan u is verstrekt en elektronisch is ondertekend door u vóór de ingangsdatum van uw opname.

Toegang.
Om toegang te krijgen tot deze elektronische overeenkomst en deze te behouden, moet u toegang hebben tot het World Wide Web, hetzij rechtstreeks, hetzij via apparaten die toegang hebben tot webinhoud en de servicekosten betalen die aan dergelijke toegang zijn verbonden.
Bovendien moet u alle apparatuur gebruiken die nodig zijn om een ​​dergelijke verbinding met het World Wide Web te maken, inclusief een computer of ander toegangsapparaat.
Om een ​​elektronische kopie van deze overeenkomst te behouden, kunt u deze opslaan in elk tekstverwerkingsprogramma.

Geschiktheid. 
Door de website te gebruiken, verklaart u en garandeert u dat u over het recht, het gezag en de capaciteit beschikt om deze overeenkomst aan te gaan en zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.
U mag anderen niet machtigen om een lidmaatschap te gebruiken en u mag uw toekomstig account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit.
Het  gratis lidmaatschap van deze service is ongeldig waar verboden.

Niet-commercieel gebruik door leden.
De website is uitsluitend bedoeld voor bezoekers en gebruik door leden en mag niet worden gebruikt in verband met andere commerciële activiteiten, zonder voorafgaande toestemming van In Galop.
Illegaal en / of ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van leden via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail en ongeautoriseerde framing van of links naar de website kan worden onderzocht en gepaste acties en juridische stappen zullen worden ondernomen, inclusief, zonder beperking, civielrechtelijk, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.
Gebruik van de Website is met toestemming van In Galop, die op elk moment en om welke reden dan ook kan worden herroepen, naar eigen goeddunken van In Galop.

Content op InGalop.nl. 

Eigendomsrechten. 
Ingalop.nl bezit en behoudt alle eigendomsrechten en rechten van deze website en haar service.
Met uitzondering van die informatie die zich in het publieke domein bevindt of waarvoor u schriftelijke toestemming hebt gekregen, mag u dergelijke informatie niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen.
Adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die via deze service beschikbaar wordt gesteld, maar niet rechtstreeks door Ingalop.nl, zijn die van hun respectievelijke auteurs en hoeven niet noodzakelijkerwijs worden ingeroepen. Dergelijke auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud.
Ingalop.nl kan niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie over de aangeboden services, of goedkeuring, goedkeuring of geschiktheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van een mening, advies of verklaring afgelegd door een partij die op de website verschijnt.
Ingalop.nl of zijn gelieerde zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van uw vertrouwen op informatie of andere inhoud die op de website is geplaatst of die aan u door leden of bezoekers is doorgegeven. Content, inhoud dat in strijde is met onze voorwaarden mag ten allen tijde verwijderd worden, zonder voorafgaande kennisgevingen.

Inhoud die door u aan In Galop is aangeboden. 
U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u upload, opneemt, verzendt of weergeeft.
U plaatst geen berichten of inhoud op deze service of verzendt naar andere leden of bezoekers die lasterlijk, onjuist, beledigend, obsceen, profaan, kinderpornografisch, bedreigend, intimiderend, racistisch beledigend zijn of of voorzien zijn van  illegaal materiaal, of materiaal dat inbreuk maakt op of inbreuk maakt op een of andere rechten van een partij (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en rechten op privacy en publiciteit).
U zult geen onnauwkeurige, misleidende of valse informatie verstrekken aan het bedrijf, bezoeker of een ander lid.
Als informatie die wordt verstrekt aan In Galop of een ander lid, vervolgens onnauwkeurig, misleidend of onwaar wordt, dient u In Galop onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat In Galop alle inhoud, berichten, dubbelblinde e-mails, video’s (inclusief streaming video’s), stemnotities, opnames, foto’s of profielen (gezamenlijk ‘Inhoud’) kan bekijken en verwijderen, in beide gevallen in geheel of gedeeltelijk, als In Galop naar het oordeel van In Galop deze overeenkomst schendt of die aanstootgevend of onwettig zou kunnen beoordelen of die de rechten zou schenden, de veiligheid van leden of bezoekers zou schaden of bedreigen.
Door content, inhoud aan te bieden op een openbaar deel van de website, verleent u automatisch toestemming en geeft u aan en garandeert u dat u het recht heeft om aan In Galop, zijn gelieerde, licentienemers en opvolgers, een onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, een volledig betaalde wereldwijde licentie om dergelijke informatie en inhoud te gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven, reproduceren, afspelen, registreren, aanpassen, wijzigen en verspreiden en om afgeleide werken van dergelijke informatie en inhoud voor te bereiden of in andere werken op te nemen en om en autoriseer sublicenties van het voorgaande. Verder verklaart en garandeert u dat openbaar plaatsen en gebruik van uw inhoud door In Galop de rechten van derden niet schaadt of schendt.
Het volgende is een gedeeltelijke lijst van het soort inhoud dat illegaal of verboden is op de website.
In Galop behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gerechtelijke stappen te ondernemen en gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die deze bepaling overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van de inbreukmakende communicatie van de service.
Het omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die: duidelijk beledigend is voor de online gemeenschap, zoals inhoud die obsceen is of racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu bevordert;
intimideert of pleit voor intimidatie van een andere persoon;
betreft de verzending van ‘ongewenste e-mail’, ‘kettingbrieven’ of ongevraagde massamailing of ‘spamming’;
bevordert informatie die vals, misleidend is of illegale activiteiten of gedragingen promoot die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of lasterlijk zijn;
promoot een illegale of ongeoorloofde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk van iemand anders, zoals het aanbieden van illegale computerprogramma’s of links ernaar, het verstrekken van informatie om door de fabricage geïnstalleerde kopieerbeveiligingsapparaten te omzeilen, of het aanbieden van illegale afbeeldingen, audio of video of links naar illegale afbeeldingen , audio- of videobestanden;
bevat beperkte of wachtwoord-toegangspagina’s of verborgen pagina’s of afbeeldingen (die niet zijn gekoppeld aan of van een andere toegankelijke pagina);
levert materiaal dat op seksuele of gewelddadige wijze personen onder de achttien misbruikt, of persoonlijke informatie opvraagt ​​van iemand onder de 18 jaar;
geeft educatieve informatie over illegale activiteiten, zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of creëren van computervirussen;
vraagt ​​wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere gebruikers; en zich bezighoudt met commerciële activiteiten en / of verkoop zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming zoals prijsvragen, prijsvragen, ruilhandel, reclame en piramidespelen.

Uw gebruik van de service, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud die u op de service plaatst, moet in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
U mag zich niet bezighouden met adverteren voor of verzoeken om andere leden. U mag geen kettingbrieven of ongewenste e-mail verzenden naar andere leden.
Hoewel In Galop het gedrag van haar leden en bezoekers niet kan controleren, is het ook een overtreding van deze regels om informatie van de service te gebruiken om iemand anders lastig te vallen, te misbruiken of te schaden, of om contact op te nemen met adverteren, vragen om of verkopen aan een lid of bezoeker zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Verboden activiteiten. 
In Galop behoudt zich het recht voor om uw bezoekersintentie te onderzoeken en te beëindigen als u deze service heeft misbruikt, of zich gedraagt ​​op een manier die als ongepast kan worden beschouwd of wiens gedrag onwettig of illegaal is.
Het volgende is een gedeeltelijke lijst van het soort acties dat u mogelijk niet uitvoert met betrekking tot deze service:
U zult zich niet voordoen zijnde een ander persoon of entiteit.
U zult geen persoon ‘stalken’ of anderszins lastigvallen.
U zult zich niet uitdrukken of impliceren dat verklaringen die u maakt, worden onderschreven door In Galop zonder onze specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.
U gebruikt geen robot, spider, site search / retrieval-applicatie of een ander handmatig of automatisch apparaat of proces om de navigatiestructuur of presentatie van de service op te halen of te omzeilen.
U zult op geen enkele manier enig auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie plaatsen, distribueren of reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten.
U verwijdert geen auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten die zijn opgenomen in deze service.
U mag de services of de site of de servers of netwerken die zijn verbonden met de services of de site niet hinderen of verstoren.
U zult geen materiaal plaatsen of e-mailen dat softwarevirussen bevat of andere computercodes, bestanden of programma’s die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken.
U zult geen headers vervalsen of op een andere manier ID’s manipuleren om de herkomst van enige via de service verzonden informatie te verbergen.
U zult geen enkel deel van de dienst of deze website ‘framen’ of ‘spiegelen’, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van In Galop.
U mag ook geen metatags of code of andere apparaten gebruiken die een verwijzing naar In Galop of de service of de site bevatten om een ​​persoon naar een andere website te leiden voor welk doel dan ook.
U zult geen enkel deel van de service of de website of enige software die op of voor de service wordt gebruikt wijzigen of aanpassen, aanpassen, sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineeren, decoderen, decompileren of anderszins demonteren.

Eigen service. 
In Galop biedt assistentie en begeleiding door haar service.
Wanneer u communiceert met ons, mag u niet beledigend, obsceen, profaan, aanstootgevend, seksistisch, bedreigend, intimiderend, aanstootgevend of anderszins ongepast handelen.
Als wij vinden dat uw gedrag ten opzichte van ons of anderen op enig moment bedreigend of aanstootgevend is, behouden wij ons het recht voor om uw communicatie of bezoekrecht te beëindigen.

Wijzigingen van de service.
In Galop behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment haar service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent.
U gaat ermee akkoord dat In Galop niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van deze service.

Blokkering van IP-adressen. 
Om de integriteit van de service te beschermen, behoudt In Galop zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken leden of bezoekers van bepaalde IP-adressen te blokkeren en /of de toegang tot deze website te ontzeggen.

Auteursrechtbeleid. 
Het is niet toegestaan of content, materiaal of informatie te verspreiden of te reproduceren op enige manier, bv auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere merkgebonden informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de eigendomsrechten.
Zonder beperking van het voorgaande, als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en op de service is gepubliceerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, geeft u onze auteursrechtagent de volgende informatie:
een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang;
een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is overtreden; een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op deze website bevindt;
uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;
Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Privacy en communicatie. 
Gebruik van de website en / of deze dienst is ook onderworpen aan ons Privacybeleid.
Wanneer u lid of abonnee wordt, stemt u ermee in om e-mailberichten van ons te ontvangen.
Deze e-mails kunnen transactionele of relatie communicatie met betrekking tot de dienst, zoals administratieve kennisgevingen en mededelingen en wijzigingen, of e-mails met commerciële aanbiedingen, promoties of speciale aanbiedingen van ons.

Disclaimers. 
In Galop is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige inhoud die op de website of in verband met de service wordt geplaatst, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door gebruikers van de website, leden of door apparatuur of programmering die is gekoppeld aan of wordt gebruikt in de service.
In Galop is niet verantwoordelijk voor het gedrag, online of offline, van enige gebruiker of bezoeker van de website.
In Galop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, storingen in de communicatielijn, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van, gebruikers- of ledencommunicatie.
In Galop is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van een telefoonnetwerk of -lijnen, computer online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software, falen van e-mail of spelers vanwege technische problemen of verkeerscongestie op internet of op elke website of combinatie daarvan, inclusief letsel of schade aan gebruikers en / of leden of aan de computer van een andere persoon met betrekking tot of voortvloeiend uit het deelnemen of downloaden van materialen in verband met internet en / of in verband met de service.
In Galop of zijn gelieerde, adverteerders, promotors of distributiepartners zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van het gebruik van de website of de service door de gebruiker, de inhoud die op de website wordt geplaatst, website of verzonden naar leden, of enige interacties tussen gebruikers van de website, online of offline.
De website en de service worden aangeboden ‘AS-IS’ en In Galop wijst uitdrukkelijk elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk van de hand.
In Galop kan niet garanderen en belooft geen specifieke resultaten van het gebruik van de website en / of de haar diensten.
Naast de voorgaande paragraaf en andere bepalingen van deze overeenkomst, is enig advies dat op de website kan worden geplaatst alleen voor informatieve en amusementsdoeleinden en niet bedoeld ter vervanging of ter vervanging van professionele financiële, medische, juridische of andere adviezen.
In Galop geeft geen verklaringen of garanties en wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot enige behandeling, actie door of gevolg op een persoon die de informatie volgt die wordt aangeboden of wordt aangeboden binnen of via de website.
Als u specifieke zorgen hebt of als zich een situatie voordoet waarin professioneel of medisch advies vereist is, dient u een geschikt opgeleide en gekwalificeerde specialist te raadplegen.

Links. 
De Service kan links naar andere internetsites of bronnen verschaffen of door derden beschikbaar stellen.
Omdat In Galop geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat In Galop en haar services niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en niet instemt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud, advertenties , producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen.
U erkent en gaat verder akkoord dat In Galop niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op, dergelijke inhoud, goederen of services beschikbaar op of via een dergelijke site of bron.

Beperking van aansprakelijkheid. 
Behalve in rechtsgebieden waar dergelijke bepalingen zijn beperkt, zal In Galop in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde persoon voor enige indirecte, gevolgschade, voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade, inclusief ook verloren winsten die voortvloeien uit uw gebruik van de website of de service, zelfs als In Galop op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Toepasselijke wetgeving. 

Vrijwaring door u. 
U gaat ermee akkoord In Galop, haar gelieerde en andere partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, aansprakelijkheid, claims of eisen, inclusief redelijke advocatenkosten, die door derden zijn gemaakt als gevolg van of voortkomend uit uw gebruik van de dienst in strijd met deze overeenkomst en / of voortkomend uit een schending van deze overeenkomst en / of een schending van uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet.

Indien u door een of andere vorm van contractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van In Galop in het gedrang zou brengen, dient u ten alle tijden de nodige maatregelen te nemen om In Galop en ingalop.nl te vrijwaren van elke mogelijke schade die zij hierdoor kan ontvangen.

Andere en amendementen. 
Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en In Galop met betrekking tot het gebruik van de website en / of de dienst.
Als enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze overeenkomst volledig van kracht.
Deze overeenkomst kan op elk moment door In Galop worden gewijzigd.
Als u een gebruiker bent van deze website op het moment van een wijziging, zullen de herziene voorwaarden van kracht zijn bij plaatsing op de website In Galop en uw gebruik van de service na een dergelijke actie houdt in dat u de herziene overeenkomst accepteert. Neem contact met ons op met eventuele vragen over deze overeenkomst.

IK HEB DEZE OVEREENKOMST GELEZEN EN BEN AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD.